menu_part

InfoKid:

• gebruiksvriendelijk
• snel
• efficiënt
• integreerbaar

Welke mogelijkheden biedt InfoKid?

 
• Adressen Het hart van InfoKid wordt gevormd door de persoonlijke gegevens en de adresgegevens van de kinderen en hun ouders. Aan de hand van deze gegevens kunnen kinderen worden geplaatst op bepaalde dagen van de week, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de ouders. Ook kunt u op eenvoudige wijze diverse overzichten printen, waaronder een wachtlijst, een presentielijst of een maand- of weekoverzicht.
 • Ouders: De gegevens van de ouders worden door InfoKid voor een aantal doeleinden gebruikt. Ten eerste om een kind aan een bepaald adres te verbinden (dat van de ouders) en om bijzonderheden met betrekking tot de betalingen en betalingswijze aan te geven.
 • Kinderen: Bij de gegevens van de kinderen wordt een aantal belangrijke zaken opgeslagen. Hier kunnen bijvoorbeeld nadere gegevens met betrekking tot de betalingen ingevoerd worden. Ook de gegevens over de eventuele definitieve plaatsing en de plaatsingswensen worden bij het kind afgebeeld.
• Wensen Hier worden de wensen van ouders met betrekking tot de plaatsing van hun kind bijgehouden. Daarbij kan men uit een aantal kinderdagverblijven kiezen. Er kunnen meerdere wensen voor een plaatsing worden ingevoerd, daarbij kan worden aangegeven welke wenselijke plaatsing de voorkeur geniet.
• Plaatsingen Dit zijn de definitieve plaatsingen voor een kind. Het geeft aan welke dagen en/of dagdelen het kind geplaatst is en bij welk kinderdagverblijf.
• Overzichten Zelfs de waarde van het meest uitgebreide programma is beperkt als de gegevens niet op een of andere wijze overzichtelijk kunnen worden weergegeven. Om deze reden kent InfoKid een aantal standaard overzichten. Zo is er de presentielijst. Deze geeft per kind de dagen en/of dagdelen aan wanneer het aanwezig is op het kinderdagverblijf. Het maandoverzicht en de totalen per week geven een goed overzicht van de bezetting van de kinderdagverblijven over een bepaalde periode. De wachtlijst tenslotte geeft een overzicht van alle kinderen die nog niet geplaatst zijn. Hierin zijn alle wensen van de ouders duidelijk weergegeven. Natuurlijk kunt u aan ieder standaard overzicht voorwaarden mee geven, zodat u altijd beschikt over de informatie waar u behoefte aan heeft.
• Incasseren Met de optie Automatische incasso kunt u de verschuldigde bedragen direct bij de ouders incasseren. Dit is zowel voor uw administratie als voor de ouders de beste betaalmethode met de minste rompslomp.
• Koppeling met Word Uiteraard wilt u ook brieven kunnen genereren vanuit InfoKid. Met een optionele koppeling kunt u heel eenvoudig bijvoorbeeld normale correspondentie, welkomstbrieven, plaatsingsbrieven en dergelijke genereren. De mogelijkheden zijn altijd aanpasbaar aan uw wensen.
 

InfoKid licenties

 • Jaarlicentie InfoKid
   Uw totaaloplossing voor de registratie en administratie op kinderdagverblijven

 • Optie automatische incasso
   Wilt u uw klanten nog meer betaalgemak bieden, dan kunt u daarvoor de uitbreiding Automatische incasso gebruiken. Facturen die in MoneyMan met de betaalwijze machtiging zijn ingevoerd, kunnen via deze uitbreiding automatisch geïncasseerd worden. De incasso-opdrachten verstuurt u vervolgens naar uw bankinstelling.

Algemene uitbreidingen

 • Optie e-mail versturen
   Dit is een optie waarmee u direct vanuit het programma een e-mailbericht kunt sturen. Bijvoorbeeld voor e-facturen of een mailing. Hiervoor moet u de e-mailadressen natuurlijk wel ingevuld hebben bij uw relaties. Naar keuze kunt u uw bericht (bijvoorbeeld een nieuwsbrief) opmaken in HTML of als platte tekst. Indien gewenst kan er tegelijk met het aanmaken van de e-mails ook een actie bij het adres, de persoon, of de debiteur/crediteur worden vastgelegd. Zo kunt u bijvoorbeeld een telefonische follow-up inplannen.

 • Optie importeren

 • Optie vrije import

 • Optie acties
   Met de optie Acties heeft u de mogelijkheid om bij uw relaties (Adressen) zaken die aan een datum gerelateerd zijn vast te leggen. Denk b.v. aan:
   • hoe en waarover u contact heeft gehad
   • u heeft op een bepaalde datum afgesproken weer contact op te nemen
   • u heeft een (bezoek-)afspraak gemaakt
   • u heeft een vraag gesteld en wilt de termijn bewaken
   • etc.
   U definieert zelf welk soort acties u wilt gebruiken; dat kan per bedrijf of instelling verschillen.
   U kunt aan een actie een automatische vervolgactie koppelen; u stuurt b.v. documentatie op en wilt standaard na een week uw relatie daarover benaderen (follow-up).
   Ook kunt u een medewerker aan een actie koppelen (wie doet wat of heeft wat gedaan?).
   Wanneer u een actie met een datum in de toekomst aanmaakt, zal, afhankelijk van wat u heeft ingesteld, een herinneringsmelding in uw scherm verschijnen.

 • Optie dossierstukken
   Sla allerlei soorten bestanden bij uw gegevens op. Denk aan foto's, (ingescande) facturen, handleidingen en dergelijke. Al deze bestanden kunnen weer heel makkelijk geopend worden vanuit het programma.

 • Optie beveiliging
   Eénmaal ingelogd in het programma heeft elke gebruiker standaard onbeperkte rechten binnen deze applicatie. Met de Optie beveiliging bepaalt u zelf per gebruiker (of gebruikersgroep) wat diens rechten binnen het programma zijn. U kunt op elk gewenst niveau diverse functies en zelfs invoervelden blokkeren.

 • Optie logboek
   In de applicatie is standaard zichtbaar wie op welke datum en tijd een nieuw record heeft toegevoegd en wie een record voor de laatste maal heeft aangepast. Met deze optie kunt u meer gegevens vastleggen, zoals welke gebruiker het programma wanneer heeft gestart, wat de gebruiker heeft toegevoegd en welke gegevens zijn aangepast. De oude gegevens worden zelfs vastgelegd. Deze optie is handig als u de volledige historie van een record wilt kunnen nagaan.

 • Optie rapportgenerator
   De rapportgenerator is een van de meest krachtige onderdelen van de McHil applicaties. De McHil applicaties bevatten standaard diverse lijsten voor allerlei doeleinden, maar er kunnen zich toch situaties voordoen waarbij niet alle gewenste gegevens opvraagbaar zijn in combinatie met een standaardlijst. Met behulp van de rapportgenerator kunt u zelf bepalen welke gegevens op de lijst weergegeven moeten worden. Ook kunt u de lay-out, zoals koppen boven kolommen en de breedte van deze kolommen, zelf instellen.

 • Optie administraties kopiëren
   Met deze optie kunt u een administratie van het netwerk naar uw notebook kopiëren, waarbij de administratie vanaf dat moment op het netwerk geblokkeerd wordt. Geen synchronisatieproblemen meer bij terugzetten en geen kans meer op gelijktijdige bewerking door meerdere gebruikers.

 
 
Een vraag? Stuur ons een bericht!
Maak vandaag nog een afspraak!

Copyright © 2024  McHil software B.V. - Generated by WebMan


Lees hier meer over fixed assets, Clubdiensten en software vaste activa